Worker certificates

Certificates

20012 m. balandžio 20 d. ( pirmą kartą išduotas 2002 m. birželio 6 d.) VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras UAB "Indastrus" suteikė ATESTATĄ Nr. 2092,
Sertifikatas ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015.
Sertifikatas ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015.
2008 m. rugpjūčio 22 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos ATESTATAS Nr. E-0002, suteikiantis teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu (galioja iki 2020-07-20).